FINSITER - đào tạo giao dịch trực tuyến trên thị trường tài chính

Chương trình đào tạo từ xa cách thức giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu. Chương trình đào tạo từ những chuyên gia trên thị trường Forex, các buổi hội thảo và tư vấn trực tuyến

Chúng tôi là những người đầu tiên trong CIS trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Quốc tế mở và Giáo dục từ xa tại UNESCO - ICDE, đó là sự đảm bảo của chúng tôi dành cho học viên về chất lượng giáo dục châu Âu.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn cá nhân trên thị trường tài chính của chúng tôi và chứng chỉ châu Âu sẽ giúp bạn có được một công việc tốt trong các công ty quốc tế.

Điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng những dịch vụ được cung cấp bởi “FINSITER” ( http://finsiter.com), hoặc những dự án thuộc công ty chúng tôi, xin vui lòng đọc những thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ sau (được gọi là Điều khoản sử dụng). Sử dụng dịch vụ và các dự án của chúng tôi, đồng nghĩa với việc quý khách hàng đã được làm quen với các điều khoản sử dụng, những điều khoản này có hiệu lực về mặt pháp lý trong thỏa thuận giữa quý khách hàng và công ty "Finsiter" và quý khách đã đồng ý với các Điều khoảnsửdụng đượcnêu.

YÊU CẦU VỀ ĐỘ TUỔI

Xin lưu ý, khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ của công ty, quý khách hàng xác nhận đã đủ 18 tuổi hoặc có sự đồng ý về mặt pháp lý của phụ huynhhay người giám hộ trong việc thực hiện những thỏa thuận này, cũng như việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý khách.

QUYỀN THAY ĐỔI ĐỐI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có quyền thay đổi những điều khoản trong “Điều khoản sử dụng” sao cho phù hợp vào bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào trong "Điều khoản sử dụng" sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên các trang web của chúng tôi . Chúng tôi sẽ có những phương thức hợp lý để thông báo những thay đổi trong “Điều khoản sử dụng” đến khách hàng. Khi sử dụng trang web và các dịch vụ của công ty, sau khi những thay đổi được đăng tải trên website ngay cả trong trường hợp không có thông báo thì đó vẫn được coi là yêu cầu bắt buộc phải áp dụng trong "Điều khoản sử dụng".

KHUYẾN CÁO

Các dự án của chúng tôi có thể bao gồm các diễn đàn hoặc một vài hình thức khác, cho phép các cá nhân đưa lên ý kiến và những thắc mắc của mình. Những điều hành viên của "FINSITER" có quyền phê duyệt hoặc loại bỏ nội dung của người sử dụng (được định nghĩa bên dưới) trên những trang web của chúng tôi bao gồm đường dẫn đến những trang web khác, đánh giá về "FINSITER" và các chuyên gia của công ty. Xin lưu ý khi việc đăng tải hay xem thông tin trên những trang web của công ty, "FINSITER" và các nhân viên của công ty không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải trên đó. "FINSITER" có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào được đăng trên các trang web và diễn đàn của công ty.

QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG

Xin lưu ý, quý khách hàng sử dụng địa chỉ trang web phù hợp với mọi điều luật hiện hành. Quý khách hàng không gửi thư điện tử hay bất kỳ thông tin nào không được cho phép trên bất kỳ trang web nào của “FINSITER”:

  • Những nội dung mang tính chất đả kích và xúc phạm thành viên khác;
  • Những nội dung mang tính chất kích động và khuyến khích người khác thực hiện những hành vi trái pháp luật;
  • Những nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;
  • Những nội dung mà bạn không có quyền công bố dưới dạng các thỏa thuận theo điều khoản trong chính sách bảo mật;
  • Những tài liệu có chứa nội dung nhạy cảm hoặc khiêu dâm;
  • Quảng cáo và tài liệu quảng cáo không có sự đồng ý của điều hành viên trang web;
  • Những nội dung có thể gây hại cho người sử dụng khác;
  • Những nội dung bị coi là bất hợp pháp hoặc vi phạm luật pháp của địa phương, nhà nước hay luật pháp quốc tế.

“FINSITER” có quyền xóa bỏ những nội dung cấm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về những nội dung được đăng tải.

Xin lưu ý, khi truy cập vào trang web của "FINSITER", quý khách hàng không tái sử dụng, không sao chép, không bán, không giảng dạy và không sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của trang web, trừ những trường hợp được xem xét trong “Điều khoản sử dụng”. Quý khách hàng không sử dụng "FINSITER", những chuyên gia của chúng tôi, tên thương hiệu, các dịch vụ của công ty, và các dịch vụ khác cho việc truyền tải những tin nhắn hay email không mong muốn, sử dụng các phương pháp đăng nhập tự động để truy cập vào trang web (bao gồm robot, các tác vụ tự động hóa, các đoạn mã code và các công cụ web-based). Người dùng không được thay đổi các hiển thị trên giao diện cá nhân hoặc các biện pháp khác có thể gây trở ngại đến máy chủ hay việc kết nối đến trang web của công ty, cũng như việc phải tuân theo các yêu cầu, thủ tục hay quy định của việc kết nối đến trang web "FINSITER".

Xin lưu ý, quý khách hàng không truy cập hoặc cố gắng truy cập tài khoản của người dùng khác, cũng như che dấu danh tính của quý khách khi sử dụng trang web.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Để có thể tham gia và sử dụng đầy đủ những ứng dụng của trang web, quý khách hàng cần phải đăng ký trên trang web, cung cấp địa chỉ email của mình cũng như thiết lập mật mã cho tài khoản cá nhân. Xin lưu ý, quý khách hàng không được tiết lộ những thông tin cá nhân cũng như cố gắng truy cập vào trang cá nhân của người dùng khác với bên thứ ba hay vì bất kỳ lý do nào. Quý khách hàng chỉ được tạo và sử dụng duy nhất một tài khoản và không truy cập vào trang web bằng cách sử dụng nhiều tài khoản khác nhau.

Quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu điền bổ sung các thông tin trong phần thiết lập tài khoản người dùng. Những thông tin bổ sung này có thể sẽ được sử dụng nhằm mục đích xác minh danh tính của quý khách hàng. Quý khách hàng xác nhận những thông tin do quý khách cung cấp là chính xác, đầy đủ và quý khách sẽ phải cập nhật những thông tin này khi cần thiết. Xin lưu ý, nếu bất kỳ thông tin nào do quý khách hàng cung cấp không chính xác, chúng tôi hoàn toàn có quyền chấm dứt việc hợp tác với quý khách.