FINSITER - đào tạo giao dịch trực tuyến trên thị trường tài chính

Chương trình đào tạo từ xa cách thức giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu. Chương trình đào tạo từ những chuyên gia trên thị trường Forex, các buổi hội thảo và tư vấn trực tuyến

Chúng tôi là những người đầu tiên trong CIS trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Quốc tế mở và Giáo dục từ xa tại UNESCO - ICDE, đó là sự đảm bảo của chúng tôi dành cho học viên về chất lượng giáo dục châu Âu.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn cá nhân trên thị trường tài chính của chúng tôi và chứng chỉ châu Âu sẽ giúp bạn có được một công việc tốt trong các công ty quốc tế.

Chính sách bảo mật

Xin lưu ý những thông tin cá nhân mà quý khách hàng cung cấp trên trang web của “FINSITER”, sẽ được "FINSITER" xem xét dựa trên những điều khoản trong chính sách bảo mật của công ty.

Để có thể sử dụng trang web, quý khách hàng cần cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm cả thông tin cá nhân khi cần thiết (những thông tin này sẽ được sử dụng để xác minh danh tính của người dùng). Những thông tin cá nhân này có thể bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại cá nhân và những thông tin khác. Quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin cá nhân quý khách cung cấp cho “FINSITER”. Việc cung cấp thông tin không chính xác có thể làm ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của quý khách. Những thông tin cần cung cấp quý khách hàng sẽ được thông báo trong quá trình đăng ký. Địa chỉ email phải là địa chỉ quý khách hàng đang sử dụng, vì đây là một trong những phương thức liên lạc chính của “FINSITER” tới quý khách hàng.

Khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, xin lưu ý những thông tin này sẽ được thu thập, sử dụng hoặc công bố trong các trường hợp phù hợp với điều khoản của“Chính sách bảo mật”, “Điều khoản sử dụng” của công ty hoặc theo sự yêu cầu từ các cơ quan luật pháp. Nếu quý khách hàng từ chối thực hiện thỏa thuận hoặc không muốn cung cấp những thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ hiện có trên trang web của công ty. Chúng tôi có thể giám sát, thu thập và tổng hợp thông tin cá nhân, thông qua những trang quý khách hàng đã truy cập, trình tự truy cập, thời gian truy cập và những đường link đã được truy cập. Ngoài ra chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ địa chỉ URL mà quý khách hàng đã truy cập từ trang của chúng tôi. Những thông tin thu thâp có thể sẽ bao gồm cả địa chỉ IP, hệ điều hành và trình duyệt được người dùng sử dụng để truy cập vào trang web. Chúng tôi cũng có quyền xác định địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng như vị trí địa lý mà người dùng đã sử dụng để truy cập vào trang web.

Chúng tôi sử dụng các tập tin cookie hoặc các cảnh báoweb để xác minh người dùng, nội dung của trang web được truy cập, thời gian người dùng sử dụng trang web hay tính năng trên đó được người dùng ưa thích sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng những phương thức pháp thu thập dữ liệu khác.

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân được người dùng cung cấp khi đăng ký các khóa học trực tuyến, tham gia vào các diễn đàn của công ty, gửi thư điện tử hoặc tham gia các khóa học trực tuyến. Trong trường hợp khác, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách hàng cung cấp để giải đáp câu hỏi cũng như cung cấp cho quý khách khóa học hay dịch vụ đã được lựa chọn, và gửi email cho quý khách về việc bảo trì và cập nhật trang web.

"FINSITER" sẽ cung cấp cho quý khách hàng thông tin cập nhật thông qua email hoặc những thông tin trên trang web chỉ được cung cấp cho người dùng đã đăng ký. Để đăng ký dịch vụ, quý khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của mình.

"FINSITER" sẽ cung cấp cho quý khách hàng quyền truy cập vào các diễn đàn, nơi quý khách có thể để lại nhận xét, đánh giá của mình. Quý khách hàng sẽ được yêu cầu đăng ký hay cung cấp thông tin cá nhân để có thể tham gia vào diễn đàn.

"FINSITER" cung cấp cho quý hàng cơ tham gia vào những khóa đạo tạo trực tuyến trên trang web. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tham gia khóa học, quý khách sẽ được đề nghị cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết để tham gia. Những thông tin này sẽ bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại cá nhân.

Chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân khi quý khách hàng gửi email hoặc liên hệ với chúng tôi qua các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân khi truy cập trang web của bên thứ ba, ví dụ: Facebook. Những thông tin này có thể bao gồm văn bản hoặc hình ảnh có chứa thông tin cá nhân của quý khách hàng có sẵn trên trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý khách hàng cho các đối tác kinh doanh và đưa ra thỏa thuận về việc quý khách sẽ nhận được thông báo từ phía họ.

Các đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi có quyền truy cập hạn chế vào thông tin cá nhân của quý khách hàng. Các đối tác bao gồm các nhà cung cấp những dịch vụ liên quan đến hoạt động và việc bảo trì trang web hoặc các khóa học trực tuyến. Việc cho phép đối tác tiếp cận thông tin cá nhân của quý khách hàng là một việc làm cần thiết để các đối tác có thể cung cấp những dịch vụ tốt nhất.

"FINSITER" có thể sẽ chia sẻ những thông tin cá nhân của quý khách hàng với các cơ quan chức năng để phục vụ cho việc điều tra, các vụ kiện hoặc các tố tụng khác; cũng như để thực hiện các quyền pháp lý nhằm bảo vệ tài sản công ty cũng như sử dụng để chống lại các vụ kiện không đúng quy định pháp luật. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân này để ngăn chặn những hành động bất hợp pháp nhằm bảo vệ quyền sở hữu và an ninh cho "FINSITER".

"FINSITER" có quyền tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba, khi công ty thực hiện những việc liên quan đên việc mua bán, sáp nhập, tái tổ chức.

Chúng tôi có thể cung cấp những liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các tổ chức mà chúng tôi cho rằng quý khách hàng quan tâm. Chúng tôi bảo đảm sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba mà không không có sự đồng ý của quý khách. Chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm nào về tính bảo mật trên trang web của bên thứ ba.

TÍNH BẢO MẬT VÀ AN TOÀN CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng những phương pháp tốt nhất để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, ngoại trừ những trường hợp được nêu rõ trong “Chính sách bảo mật ” hoặc trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến sự an toàn của cá nhân và những người khác. "FINSITER" thực hiện những phương thức bảo mật hợp lý để thông tin cá nhân của quý khách hàng không bị tiết lộ hoặc truy cập bởi bên thứ ba. Xin lưu ý rằng, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của những thông tin này trong trường hợp bên thứ ba sử dụng phương pháp khai thác lỗi hệ thống bảo mật hay trong quá trình truyền tải dữ liệu của quý khách hàng.

CẬP NHẬT VÀ XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quý khách hàng có thể cập nhật những thông tin cá nhân của mình, bằng cách vào trang cá nhân của mình trên trang web của công ty. Ngoài ra, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua email ask@finsiter.com. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các email được gửi đến. Lưu ý, có thế có những thông tin còn lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, cũng như các bản lưu lịch sử truy cập và các hồ sơ khác có chứa các thông tin cá nhân.

THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

Xin lưu ý rằng "FINSITER" có thể sửa đổi các quy tắc bảo mật khi cần thiết. Bất kỳ cập nhật hay thay đổi nào trong các chính sách bảo mật sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên trang web. Công ty cũng sẽ gửi thông báo về những thay đổi này tới tài tài khoản người dùng ngay sau khi có sự thay đổi về chính sach bảo mật, cũng như thời điểm mà những thay đổi này có hiệu lực.

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN VÀ CHỨNG CHỈ

Trên trang web cung cấp các khóa học trực tuyến trong trang chuyên đề (khóa học trực tuyến). "FINSITER" và các chuyên gia giảng dạy có quyền hủy bỏ, đình chỉ, trì hoãn hoặc thay đổi nội dung của khóa học trực tuyến, cũng như việc thay đổi điểm số, kỳ thi hoặc đánh giá về quá trình học của học viên. Việc đảm bảo về chất lượng khóa học không được áp dụng với những khóa học bị đình chỉ.

QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Tất cả tài liệu có sẵn trên trang web, bao gồm hình ảnh, văn bản, minh họa, âm thanh và video clip, các tập tin HTML và những nội dung khác đều là tài sản thuộc "FINSITER" và các công ty con của "FINSITER". Những tài liệu này đã được cấp phép và bảo vẻ bản quyền, bằng sáng chế và những quyền sở hữu khác. Khi quý khách hàng chấp nhận những điều khoản với "FINSITER", công ty sẽ cung cấp cho quý khách quyền truy cập và sử dụng các nguồn tài nguyên này nhưng không được chuyển nhượng. Quý khách hàng có thể tải các tài liệu từ trang web và sử dụng với mục đích cá nhân, phi thương mại. Nhưng tài liệu này không được sao chép, tái sử dụng, truyền bá, phân phối, xuất bản, khai thác với mục đích thương mại hay chuyển giao. Người dùng chịu trách nhiệm về việc sử dụng những thông tin, phần mềm hoặc những nội dung khác trên trang web.

LỆ PHÍ VÀ THUẾ

Đối với một số khóa học trực tuyến, quý khách hàng sẽ được yêu cầu đóng phí. Tất cả chi phí đều được thanh toán bằng đô la Mỹ, trừ khi có những quy định khác. Quý khách hàng chịu trách nhiệm việc thanh toán kịp thời các khoản chi phí và thuế có liên quan đến chi phí mà trang web nhận được. Nếu phương thức thanh toán của quý khách không thể thực hiện được hay tài khoản của quý khách đã quá hạn, quý khách có thể đóng khoản phí này theo một cơ chế khác. "FINSITER" có quyền thay đổi mức giá vào thời điểm bất kỳ. Bất cứ sự thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi thông báo xuất hiện trên trang web của chúng tôi.

THANH TOÁN KHÓA HỌC

Việc thanh toán cho khóa học và các dịch vụ được cung cấp trên trang web của "FINSITER" được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán của bên thứ ba. Xin lưu ý "FINSITER" sẽ không phải chịu trách nhiệm về hoạt động của các dịch vụ đó và không đảm bảo chất lượng các dịch vụ do bên thứ ba thực hiện. Tất cả các thông báo về việc nộp phí chậm trễ hoặc ghi nợ trái phép dưới danh nghĩa của bạn không được tính phí cho "FINSITER".

Giá dịch vụ và các khóa học trực tuyến không phải là giá cuối cùng và có thể thay đổi bất cứ lúc nào."FINSITER" sẽ không hoàn trả tiền chênh lệch trong trường hợp giảm giá hoặc các chương trình khuyến mãi. Nếu sản phẩm hoặc các khóa học trực tuyến quý khách hàng mua đã bị gỡ bỏ hoặc không còn tồn tại, theo “Điều khoản sử dụng", FINSITER" có trách nhiệm phải hoàn lại cho quý khách hàng sản phẩm hoặc khóa học trực tuyến khác.

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Nếu quý khách hàng quyết định hủy bỏ và không tham gia khóa học, "FINSITER" sẽ không có nghĩa vụ hoàn tiền lại cho quý khách.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Chúng tôi không bảo hành những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp. "FINSITER" và nhân viên công ty không đảm bảo và từ chối việc bảo hành về tính chính xác, đầy đủ và hoàn thiện của bất kỳ khóa học trực tuyến nào cũng như những thông tin được cung cấp trên trang web hay các liên kết của trang web. "FINSITER" cũng không đảm bảo việc trang web sẽ luôn hoạt động ổn định, không có virus hoặc các chương trình độc hại khác.

"FINSITER" không đảm bảo rằng khóa học hay các trang web có thể đáp ứng đươc nhu cầu và sự mong đợi của quý khách hàng. Chúng tôi không đảm bảo rằng, những khóa học này có thể giúp quý khách hàng đạt được những mục tiêu đặt ra, cũng như tính chính xác tuyệt đối và sự đầy đủ của những thông tin và dịch vụ mà trang web đưa ra. Chúng tôi cũng không đảm bảo về khả năng tiếp nhận và truyền tải thông tin của quý khách hàng từ những khóa học của chúng tôi. Xin lưu ý việc truy cập vào các khóa học trực tuyến và các trang web có thể không thực hiện được. "FINSITER" từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với các hành động gây ảnh hưởng tới việc truy cập vào trang web hay các khóa học trực tuyến, cũng như những thông tin và dịch vụ liên quan.

QUÝ KHÁCHHÀNGXÁCNHẬNVIỆCCHẤPNHẬNRỦIROKHISỬDỤNGCÁCDỊCHVỤ, KHÓAHỌCTRỰCTUYẾNHOẶCCÁCTHÔNGTIN ĐƯỢCCUNGCẤPTRÊNWEBSITE. XINLƯU Ý "FINSITER" SẼKHÔNGCHỊUBẤTKỲTRÁCHNHIỆMNÀOVỚIQUÝ KHÁCHHÀNGVỀNHỮNGTHIỆTHẠICÓ LIÊNQUAN ĐẾNIỀUKHOẢNSỬDỤNG".

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc quý khách hàng sử dụng hoặc không thể sử dụng những khóa học trực tuyến, trang web, cũng như việc mất dữ liệu quý khách đăng tải trên trang web, những thông tin của quý khách đã có hoặc là nhận được qua các khóa học trực tuyến hoặc trang web, cũng như những thông tin có liên quan đến các khóa học trực tuyến hay các trang web.

"FINSITER" không chịu trách nhiệm về các tình huống bất trắc và thiệt hại bất ngờ, bao gồm (không giới hạn) việc xuyên tạc, mất mát dữ liệu hay sự dán đoạn của những dữ liệu sẵn có, nội dung quý khách hàng đăng tải, cũng như những dữ liệu thông tin mà quý khách đã nhận được thông qua những buổi học trực tuyến.

QUÝ KHÁCHHÀNG ĐỒNG Ý VIỆCTỪCHỐIBẢOHÀNHVÀ GIỚIHẠNTRÁCHNHIỆMTRONGCÁC ĐIỀUKHOẢNHIỆNHÀNHLÀ HỢPLÝ VÀ CÔNGBẰNG.

QUYỀN TÁC GIẢ

Trong trường hợp, quý khách hàng cho rằng tài liệu mà “FINSITER” cung cấp vi phạm quyền tác giả của quý khách. Quý khách hàng (hoặc cơ quan dại diện) có thể gửi thông báo đến cho chúng tôi nhằm yêu cầu gỡ bỏ cũng như chặn truy cập đến những thông tin đó.

Thông báo phải bao gồm những thông tin như sau:

  • Chữ ký của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của nhưng tài liệu bị cho là vi phạm bản quyền;
  • Chứng nhận bản quyền của những tài liệu/thông tin bị cho là đã vi phạm (nếu có nhiều tài liệu như vậy, vui cung cấp danh sách những tài liệu đó);
  • Chỉ ra những tài liệu được xác nhận đã vi phạm bản quyền, cùng với đầy đủ thông tin về chúng để “FINSITER” có thể xác định được vị trí của các tài liệu đó;
  • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của bên khiếu nại;
  • Thông cáo của bên khiếu nại khẳng định việc sử dụng nhưng tài liệu bị coi là vi phạm bản quyền không được sự cho phép của tác giả, đại diện tác giả và pháp luật;
  • Thông cáo rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và bên khiếu nại được uỷ quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Thông báo và những phản hồi có liên quan đến trang web xin gửi về hòm thư ask@finsiter.com. Chúng tôi khuyến cáo rằng, nên có những tham vấn về mặt pháp luật trước khi gửi bất kỳ thông báo nào.

BỒI THƯỜNG

Quý khách hàng đồng ý bồi thường cho "FINSITER" và các nhân viên của công ty và những người thừa hưởng, do những phát sinh từ việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng trang web cũng như các khóa học trực tuyến và vi phạm "Điều khoản sử dụng". Quý khách hàng đồng ý bồi thường thiệt hại cho công ty "FINSITER" và nhân viên công ty về những vi phạm pháp luật bạn gây ra, hoặc nếu các thông tin mà quý khách đã đăng hoặc cung cấp vi phạm quyền cá nhân của một người khác.

QUYỀN CHẤM DỨT

Xin lưu ý, “FINSITER” có quyền chấm dứt hoạt động trang web hoặc quyền sử dụng trang web của quý khách hàng với bất kỳ nguyên nhân nào hay không cần nguyên nhân cụ thể, và “FINSITER” sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với quý khách vì những hành động trên. Xin lưu ý, “FINSITER” có quyền thay đổi, tạm hoãn hoặc thay đổi phương thức giảng dạy khóa học trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào, và “FINSITER” sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với quý khách hàng vì những hành động trên. Quý khách hàng có thể chấm dứt việc cộng tác với “FINSITER” sau khi thông báo được đưa ra.

Xin lưu ý, mọi khiếu nại về các hành động bất hợp pháp liên quan đến các trang web của "FINSITER", phải được đệ trình trong thời hạn một năm kể từ khi những hành vi này diễn ra.