Phân tích kỹ thuật

Mô tả khóa học

Phân tích kỹ thuật là một trong những loại hình phân tích phổ biến nhất trên thị trường thị trường ngoại hối. Phân tích kỹ thuật được xây dựng dựa trên các công thức toán học và các chỉ số thống kê được thể hiện dưới dạng biểu đồ, cũng như kinh nghiệm và kỹ thuật giao dịch của hàng ngàn trader. Khi tham gia khóa học, nhà đầu tư sẽ được làm quen với những kiến thức căn bản và áp dụng thực tế của phân tích kỹ thuật, đồng thời được cung cấp những công cụ cần thiết cho giao dịch trên thị trường ngoại hối. Chương trình học sẽ bao gồm việc nghiên cứu và xây dựng các xu hướng, xác định mô hình phân tích kỹ thuật, xác định được điểm vào và ra thị trường, chỉ số Fibonacci, “Tỷ lệ vàng” và cách thức áp dụng các kiến thức vào thực hành. Sau khi vượt qua bài kiểm tra kiến thức, học viên sẽ được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Chương trình đào tạo

1.   Sơ đồ phân tích kỹ thuật.
2.   Khái niệm "true" breakout.
3.   Cách lựa chọn khung thời gian phù hợp.
4.   Xác định các mô hình phân tích kỹ thuật.
5.   Đặt lệnh theo ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
6.   Nguyên tắc xây dựng kênh xu hướng và cách giao dịch.
7.   Chỉ số Fibonacci và “Tỷ lệ vàng”.
Mẫu giấy chứng nhận:
Xếp hạng khóa học:

Đã hoàn thành khóa học: 64 чел. Hoàn thành khóa học ngay bây giờ : 31 чел.