Xây dựng chiến lược giao dịch cá nhân.

Mô tả khóa học

Bất kỳ một trader thành công nào đều có những chiến lược giao dịch của riêng mình. Trong giao dịch, bạn có thể sử dụng lời khuyên của người khác, nhưng chỉ khi sử dụng chiến lược của riêng mình bạn mới có được thành công và đạt được lợi nhuận như mong muốn. Bạn có muốn trở thành một chuyên gia thực sự trên thị trường tài chính? Đã đến thời điểm đi tìm chính mình, trau dồi kỹ năng của bản thân và có được mức thu nhập ổn định của riêng mình. Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch cá nhân với sự giúp đỡ của các trader chuyên nghiệp. Chiến lược được xây dựng phù hợp với từng cá nhân học viên.

Chương trình đào tạo

1.   Làm quen với phân tích kỹ thuật.
2.   Làm quen với phân tích máy tính.
3.   Xây dựng chiến lược giao dịch ngắn hạn và các chiến thuật.
4.   Xây dựng chiến lược giao dịch trung hạn và các chiến thuật.
5.   Xây dựng chiến lược giao dịch dài hạn và các chiến thuật.
6.   Test chiến lược.
7.   Thiết lập chiến lược giao dịch cá nhân.
Mẫu giấy chứng nhận:
Xếp hạng khóa học:

Đã hoàn thành khóa học: 89 чел. Hoàn thành khóa học ngay bây giờ : 34 чел.