Bài viết

Hãy đọc những bài viết về thông tin và ý kiến của các chuyên gia trên thị trường.

Bài viết

 Кисиль Дмитрий

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nhà quản lý tài chính đã đưa ra quyết định kiểm soát tình hình thị trường và đưa ra những dự báo lạc quan hơn, nâng cao sự mong đợi của các nhà đầu tư. Điều này không chỉ được áp dụng ở ngân hàng trung ương mà cả trên thị trường dầu mỏ.